Νέα - Ανακοινώσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ως καινούριο διοικητικό συμβούλιο λάβαμε την απόφαση και ήρθαμε σε επαφή με άλλους συλλόγους προκειμένου όπως προσπαθήσουμε να συντονίσουμε τις δράσεις μας για κοινό αποτέλεσμα. Κάτωθι παρατίθενται μία σειρά από επιστολές που ανταλλάξαμε με τους άλλους συλλόγους.

Πρόσκληση Προς άλλους Συλλόγους για κοινή Δράση

Εν συνεχεία λάβαμε τις εξής απαντήσεις

Απάντηση ΠΕΟΟ στην κλήση ΣΟΟΝΑΝΕ για συνάντηση

Απάντηση ΣΟΟΒΕ στην κλήση του ΣΟΟΝΑΝΕ για συνάντηση

Απαντήσαμε στην ΠΕΟΟ με την κάτωθι επιστολή

Απάντηση στην ΠΕΟΟ

και λάβαμε την κάτωθι απάντηση

2η απάντηση από ΠΕΟΟ

Εν συνεχεία, κάνοντας πράξη τη διάθεσή μας προς συμμετοχή σε προσπάθειες που προάγουν τον κλάδο, καταθέσαμε 500€ στο λογαριασμό της ΠΕΟΟ προς συμπαράσταση για τη διοργάνωση της συνέντευξης τύπου:

Επιστολή προς ΠΕΟΟ - Κατάθεση χρημάτων προς συμπαράσταση διοργάνωσης συνέντευξης τύπου

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προβούμε σε προσπάθειες συντονισμού των προσπαθειών των συλλόγων.