Ορκωτοί λογιστές - Σώμα ορκωτών λογιστών

Διεύθυνση Καποδιστρίου 28 ΤΚ 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο 210 3891400
ΑΦΜ -
ΔΟΥ -
Σκελετός 80€
Κρύσταλλα 150€
Φ.Επαφής -
'Εκπτωση -
Εισπράττει Ο ασφαλισμένος
Διάστημα 2ΕΤΙΑ
Παρατηρήσεις: Δικαιολογεί:
Σκελετό Κάθε δυο χρόνια
Κρύσταλλα Όταν αλλάζουν οι βαθμοί.
Για τους ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ: 80%
Για τους ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ :70%
Κοστολόγηση: Το ταμείο
Πληρωμή: Ο ασφαλισμένος