Ναυτικό πολεμικό ταμείο πρόνειας ναυτικού

Διεύθυνση Γλαυστώνος 1 Τ.Κ.: 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο 210 3322085
ΑΦΜ -
ΔΟΥ -
Σκελετός Κάτω των 40 ετών: σκελετός και κρύσταλλα: 149€
Ανω των 40 ετών: σκελετός και κρύσταλλα: 2Χ112€
Κρύσταλλα -
Φ.Επαφής -
'Εκπτωση -
Εισπράττει 1)Ο ασφαλισμένος με απόδειξη
2)Ο Οπτικός με τιμολόγιο
Διάστημα -
Παρατηρήσεις  -